MKB SOCIAAL - GA HIER NAAR DE CARRIEREHANDDRUK ® - SNELLE TRANSITIE NAAR NIEUWE BAAN OF BIJ PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Over uw ideeën

Wij horen graag uw nieuwe of reeds bestaande ideeën voor sociale innovatie en sociaal ondernemerschap. Uw ideeën en vernieuwing van de wijze waarop wordt gewerkt, dragen bij aan het realiseren van sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid.

Uw sociaal innovatieve ideeën (concepten en projecten) doen er toe. U getuigt van een juiste visie, een juist mensbeeld en invulling van een veranderbehoefte.

Indien gewenst, kunnen wij sociale innovatie optimaliseren binnen uw HR-beleid en deze eerst toetsen aan de hand van (delen van) het Structura model middels een inspiratiesessie. Vanuit uw intenties verstrekken wij een certificaat Sociaal ondernemer.

Wilt u ons ondersteunen met uw sociaal innovatieve ideeën en samen met ons werken aan duurzame inzetbaarheid en beter sociaal maatschappelijk welzijn. Alsmede uw collega MKB ondernemers helpen? Stuur dan uw idee toe.

MKB Sociaal - Samen een maatschappeiijke uitdaging!

Eekwal 24
8011 LD Zwolle

038 458 00 80

Sociaal naar Werk

Sociaal naar Werk

Sociaal naar Werk is uw HR-partner en procesbegeleider voor ontslag, ziekmelding en social return. 


MKB Sociaal realiseert de maatschappelijke uitdaging met:

Sociaal naar Werk
MooiSaam
Structura-Groep