MKB SOCIAAL - GA HIER NAAR DE CARRIEREHANDDRUK ® - SNELLE TRANSITIE NAAR NIEUWE BAAN OF BIJ PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Nieuws & media

  • Home
  • Nieuws & media

Stichting Present Zwolle - Vrijwilligerswerk als bedrijf - MKB Sociaal

23 juni 2022
Vrijwilligerswerk als bedrijf

Stichting Present Zwolle biedt je de mogelijkheid om je met je collega’s in te zetten voor je medemens. Een paar uur van jullie tijd kan een groot verschil maken in het leven van een ander. Help bijvoorbeeld samen met je collega’s een tienermoeder verhuizen, ga poffertjes bakken met ouderen, ga vissen met dak- en thuislozen, of maak een muurschildering met mensen met een beperking. Van alles is mogelijk en er kan veel meer dan je misschien denkt.

Van langdurig werkloos naar langdurig inzetbaar - MKB Sociaal

10 mei 2022
Malinda Wongok en jobcoach Jan Dijkstra aan het werk.

´Ik kan wel zeggen dat ik er nu weer van geniet´

Foto: Lojain Al-Thelaya

Hoe Malinda de weg naar werk weer vond

Sociaal ondernemen: werken met een missie

06 oktober 2021
Sociaal naar Werk

Sociaal ondernemen is de laatste jaren sterk in opkomst. In vijf jaar tijd groeide het aantal bedrijven in Nederland met 80 procent tot circa 5000 in 2019, blijkt uit de Social Enterprise Monitor 2019. Wat is maatschappelijk ondernemen precies en wat is er echt anders aan? En welke rechtsvorm kan je het best kiezen voor je sociale onderneming?

Advies over sociaal-economisch beleid 2021-2025

02 juni 2021
Sociaal naar Werk

De SER heeft een advies gemaakt voor het nieuwe kabinet hoe brede welvaart voor alle Nederlanders bewerkstelligd kan worden. Het advies is bedoeld voor de middellange termijn (MLT): van 2021 tot 2025. De SER adviseert dat het kabinet fors gaat investeren in zekerheid van werk en inkomen, in toekomstig verdienvermogen, in sterke publieke dienstverlening en een duurzaam leefklimaat.

Detachering van mensen met een arbeidsbeperking: 4 redenen waarom dit werkt

15 september 2020
Sociaal naar Werk

Detachering werkt, voor mensen met een arbeidsbeperking én voor werkgevers. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Helaas maken in de praktijk lang niet alle gemeenten en arbeidsmarktregio’s gebruik van detachering. Vier redenen waarom zij dit wel zouden moeten doen.

Verkenning sociale infrastructuur kwetsbare groepen binnen de Participatiewet

24 juni 2016
Sociaal naar Werk

Nederland staat voor een grote opgave op het gebied van de onderkant van de arbeidsmarkt: het tot stand brengen van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking en het realiseren van 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

MKB Sociaal - Samen een maatschappeiijke uitdaging!

Eekwal 24
8011 LD Zwolle

038 458 00 80

Sociaal naar Werk

Sociaal naar Werk

Sociaal naar Werk is uw HR-partner en procesbegeleider voor ontslag, ziekmelding en social return. 


MKB Sociaal realiseert de maatschappelijke uitdaging met:

Sociaal naar Werk
Structura-Groep
MooiSaam