MKB SOCIAAL - GA HIER NAAR DE CARRIEREHANDDRUK® - SNELLE TRANSITIE NAAR NIEUWE BAAN OF BIJ PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Sociaal ondernemen: werken met een missie

Sociaal naar Werk

Sociaal ondernemen is de laatste jaren sterk in opkomst. In vijf jaar tijd groeide het aantal bedrijven in Nederland met 80 procent tot circa 5000 in 2019, blijkt uit de Social Enterprise Monitor 2019. Wat is maatschappelijk ondernemen precies en wat is er echt anders aan? En welke rechtsvorm kan je het best kiezen voor je sociale onderneming?

Ondernemen draait om meer dan alleen maar winst maken. Dat vinden steeds meer ondernemers. Zij willen met hun bedrijf bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke, sociale of milieuproblemen. Anders dan bijvoorbeeld goede doelen organisaties, zijn sociale ondernemingen economisch zelfstandig. Zij leveren net als elk ander bedrijf een product of dienst en hebben een verdienmodel.

Wanneer ben je sociaal ondernemer?

Een bedrijf dat vegetarische worsten ontwikkelt. Een schoenmaker die ook mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft. Een meubelmaker die van oude materialen nieuwe meubels creëert. Wat is het verschil tussen een sociale onderneming, en een bedrijf dat onderneemt met aandacht voor maatschappij en milieu?

Er zijn verschillende definities van sociaal ondernemen. De rode draad hierin is dat sociale ondernemingen primair en expliciet een maatschappelijk doel nastreven en een maatschappelijk probleem willen oplossen. Kenmerkend is ook dat deze ondernemingen economisch zelfstandig zijn, hun geld uit de markt halen en niet (volledig) afhankelijk van subsidies, schenkingen en donaties. In onderstaand schema zie je het verschil tussen sociale ondernemingen en gewone bedrijven en goede doelen.

Bron: Kamer van Koophandel - Advies en informatie


MKB Sociaal

MKB Sociaal - Samen een maatschappeiijke uitdaging!

Eekwal 24
8011 LD Zwolle

038 458 00 80

06 42 97 51 35

Sociaal naar Werk

Sociaal naar Werk is uw HR-partner en procesbegeleider voor ontslag, ziekmelding en social return. 

Vertrouwen, perspectief en werkgeluk, DAT is ons credo!

Van traditie naar transitie

MKB Sociaal realiseert de maatschappelijke uitdaging met:

MKB Sociaal is een onderdeel van MKB in Transitie

Deze website is milieuvriendelijk gebouwd!

Realisatie: Marcel van Jansen ©2023