MKB SOCIAAL - GA HIER NAAR DE CARRIEREHANDDRUK ® - SNELLE TRANSITIE NAAR NIEUWE BAAN OF BIJ PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Onze specialisten

Sociale innovatie en sociaal ondernemerschap betekenen over het algemeen vernieuwing binnen de organisatie en is inherent verbonden aan veranderprocessen. Deze veranderprocessen kunnen alleen worden doorgevoerd als er ook sprake is van een veranderbehoefte.

Op het moment dat er sprake is van het koesteren van idealen, het weten waar kansen liggen en het verbeteren van processen, dan is de veranderbehoefte al snel aanwezig. De relatie tussen visie, mensbeeld en (dagelijks) proces is ons uitgangspunt.

Naast het toetsen van uw ideeën aan de hand van (delen van) het Structura model, beschikken wij over een database van gedreven specialisten (ZZP'ers) met verstand van zaken.

Om sociale innovatie te optimaliseren binnen uw HR-beleid. Natuurlijk wordt eerst gekeken naar de resources binnen uw eigen onderneming.

Wij hebben onze specialisten op de kaart gezet om te ondersteunen bij de optimalisatie en implementatie.
Heeft u behoefte aan verdere ondersteuning naast uw eigen rol, mensen en middelen? Ga dan naar het contactformulier.

MKB Sociaal - Samen een maatschappeiijke uitdaging!

Eekwal 24
8011 LD Zwolle

038 458 00 80

Heeft u werkplekken beschikbaar of te maken met ontslag of ziekmelding? Of mensen die zich verder willen ontwikkelen? Wij plaatsen uw werkplekken en mensen kosteloos.


MKB Sociaal realiseert de maatschappelijke uitdaging met:

Sociaal naar Werk
De Carrièrehanddruk
Structura-Groep