MKB SOCIAAL - GA HIER NAAR DE CARRIEREHANDDRUK ® - SNELLE TRANSITIE NAAR NIEUWE BAAN OF BIJ PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Over onze specialisten

Sociale innovatie en sociaal ondernemerschap betekenen over het algemeen vernieuwing binnen de organisatie en is inherent verbonden aan veranderprocessen. Deze veranderprocessen kunnen alleen worden doorgevoerd als er ook sprake is van een veranderbehoefte.


Op het moment dat er sprake is van het koesteren van idealen, het weten waar kansen liggen en het verbeteren van processen, dan is de veranderbehoefte al snel aanwezig. De relatie tussen visie, mensbeeld en (dagelijks) proces is ons uitgangspunt.

Naast het toetsen van uw ideeën aan de hand van (delen van) het Structura model, beschikken wij over een netwerk van gedreven specialisten met verstand van zaken. Om sociale innovatie te optimaliseren binnen uw HR-beleid.

Natuurlijk wordt eerst gekeken naar de resources binnen uw eigen onderneming.

Heeft u behoefte aan verdere ondersteuning om sociale innovatie te optimaliseren binnen uw HR-beleid?

Neem gerust contact met ons op.


Sociale innovatie en sociaal ondernemerschap betekenen over het algemeen vernieuwing binnen de organisatie en is inherent verbonden aan veranderprocessen


MKB Sociaal

MKB Sociaal - Samen een maatschappeiijke uitdaging!

Eekwal 24
8011 LD Zwolle

038 458 00 80

Sociaal naar Werk

Sociaal naar Werk is uw HR-partner en procesbegeleider voor ontslag, ziekmelding en social return. 

Vertrouwen, perspectief en werkgeluk, DAT is ons credo!

Van traditie naar transitie

MKB Sociaal realiseert de maatschappelijke uitdaging met:

MKB Sociaal is een onderdeel van MKB in Transitie

Deze website is milieuvriendelijk gebouwd!

Realisatie: Marcel van Jansen ©2023