MKB SOCIAAL - GA HIER NAAR DE CARRIEREHANDDRUK® - SNELLE TRANSITIE NAAR NIEUWE BAAN OF BIJ PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

De aanpak van het veelkoppige monster van kansenongelijkheid

  • Home
  • De aanpak van het veelkoppige monster van kansenongelijkheid
Sociaal Economische Raad

Op woensdag 10 november vond een rondetafelgesprek plaats met de leden van de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer over kansenongelijkheid, onderwijsachterstanden en segregatie. Het SER-advies over kansenongelijkheid,

"Gelijke kansen in het onderwijs: Structureel investeren in kansengelijkheid voor iedereen", was een van de documenten dat hierin centraal stond.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer duidde voor de aanwezige Kamerleden het “veelkoppige monster” van kansenongelijkheid, waar het SER-advies een samenhangend pakket van aanbevelingen voor aanreikt. “Kansenongelijkheid moeten we in een brede context bezien en bestrijden.” “Het maakt nog steeds uit wie je bent en waar je vandaan komt voor de kansen die je in je leven krijgt. Dat is door de coronacrisis nog duidelijker geworden. Het ontstaan van kansenongelijkheid heeft te maken met de omstandigheden waarin kinderen en jongeren worden geboren en opgroeien, maar ook met de manier waarop ons onderwijs, de arbeidsmarkt en onze samenleving zich hebben gevormd. Op allerlei sleutelmomenten in een mensenleven - bij de zwangerschap en vanaf de geboorte, in de eerste levensjaren, op school, bij de stap naar een vervolgopleiding en naar de arbeidsmarkt - zien we kansenongelijkheid ontstaan en vergroot worden. De voorschoolse opvang en het onderwijs kunnen hier een tegenwicht aan bieden. Want hoe eerder je begint met spelenderwijs leren, hoe beter het voor kinderen is.”

Bron: SER - Actueel


MKB Sociaal

MKB Sociaal - Samen een maatschappeiijke uitdaging!

Eekwal 24
8011 LD Zwolle

038 458 00 80

06 42 97 51 35

Sociaal naar Werk

Sociaal naar Werk is uw HR-partner en procesbegeleider voor ontslag, ziekmelding en social return. 

Vertrouwen, perspectief en werkgeluk, DAT is ons credo!

Van traditie naar transitie

MKB Sociaal realiseert de maatschappelijke uitdaging met:

MKB Sociaal is een onderdeel van MKB in Transitie

Deze website is milieuvriendelijk gebouwd!

Realisatie: Marcel van Jansen ©2023