MKB SOCIAAL - GA HIER NAAR DE CARRIEREHANDDRUK® - SNELLE TRANSITIE NAAR NIEUWE BAAN OF BIJ PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Over uw initiatieven

Als u uw initiatief wilt profileren, neem dan contact met ons op. Bij het plaatsen toetsen wij uw initiatief desgewenst aan de hand van een duurzaam en progressief bedrijfskundig model.


Wij horen graag uw nieuwe of reeds bestaande initiatieven voor sociale innovatie en sociaal ondernemerschap. Uw initatieven en vernieuwing van de wijze waarop wordt gewerkt, dragen bij aan het realiseren van sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid

Uw sociaal innovatieve initiatieven (concepten en projecten) doen er toe. U getuigt van een juiste visie, een juist mensbeeld en invulling van een veranderbehoefte. De meerwaarde die u biedt wordt zichtbaar gedeeld met uw collega MKB ondernemers, uw stakeholders en overheids- en onderwijsinstellingen.


Initiatieven

Wilt u ons ondersteunen met uw sociaal innovatieve initiatieven en samen met ons werken aan duurzame inzetbaarheid en beter sociaal maatschappelijk welzijn?

Neem gerust contact met ons op.


Wij horen graag uw nieuwe of reeds bestaande initiatieven voor sociale innovatie en sociaal ondernemerschap


MKB Sociaal

MKB Sociaal - Samen een maatschappeiijke uitdaging!

Eekwal 24
8011 LD Zwolle

038 458 00 80

06 42 97 51 35

Sociaal naar Werk

Sociaal naar Werk is uw HR-partner en procesbegeleider voor ontslag, ziekmelding en social return. 

Vertrouwen, perspectief en werkgeluk, DAT is ons credo!

Van traditie naar transitie

MKB Sociaal realiseert de maatschappelijke uitdaging met:

MKB Sociaal is een onderdeel van MKB in Transitie

Deze website is milieuvriendelijk gebouwd!

Realisatie: Marcel van Jansen ©2023