MKB SOCIAAL - GA HIER NAAR DE CARRIEREHANDDRUK® - SNELLE TRANSITIE NAAR NIEUWE BAAN OF BIJ PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

  • Home
  • Diensten en maatwerk

Diensten en maatwerk

Diensten

De Carrièrehanddruk®

Nulmeting

MKB Sociaal stelt eerst een grondige diagnose met onze nulmeting

De nulmeting bestaat uit een reeks interviews met verschillende medewerkers, HR en/ of MT. De uitkomsten geven een helder beeld van de transitiestatus van uw bedrijf en inzicht in inclusieve, sociale en duurzame verbeterwensen en -mogelijkheden. Hiermee gaan we aan de slag met ons aanbod in loopbaanbegeleiding, bedrijfskundig advies en mvo-marketing & communicatie. Praktisch en toegespitst op uw wensen en als opmaat voor de visieontwikkeling.


De Carrièrehanddruk®

Visieontwikkeling

Meer informatie volgt


De Carrièrehanddruk®

Social impact- en effectmeting

Meer informatie volgt


Maatwerk

De Carrièrehanddruk®

De maatschappelijk verantwoorde handdruk voor de carrière van uw werknemer bij ontslag, ziekmelding of persoonlijke ontwikkeling.

Als u ontslag moet aanzeggen of bij ziekmelding, dan is dit voor beide partijken een vervelende, teleurstellende, dure en vaak langdurige procedure. De werkgever kan ontslag of ziekmelding soms niet voorkomen.

De Carrièrehanddruk® is ontwikkeld als waardecertificaat en zorgt voor een snelle transitie naar een nieuwe baan of bij persoonlijke ontwikkeling. Uw werknemer blijft duurzaam inzetbaar.


Sociaal naar Werk

Vertrouwen, perspectief en werkgeluk, DAT is ons credo

Sociaal naar Werk is uw HR-partner en procesbegeleider voor ontslag, ziekmelding en social return. Wat wij bieden is trajectbegeleiding, ontwikkeling en advies en trainingen.

Wij denken actief mee over werk, vragen door op de persoon en tonen oprechte belangstelling in ontwikkeling. Naast HR-partner en procesbegeleider zijn wij ook een erkende jobcoachorganisatie door het UWV.


Kundig in Bedrijf

Kundig in Bedrijf

Procesbegeleiding in bedrijfskunde

Mkb-ondernemers die mvo willen nastreven, geven een signaal af dat ze geld willen verdienen, maar wel binnen bepaalde morele randvoorwaarden. Het belangrijkste hiervan is dat de mkb-ondernemer niet alleen streeft naar winst (profit), maar ook actief bezig is met mensen (people) en de leefomgeving (planet).

De mkb-ondernemer is bewust welke impact zij hebben op mens en milieu en gaat op zoek naar een goede balans tussen de drie onderdelen.

Met mvo als focus, richten mkb-ondernemers zich actief op het toevoegen van waarde aan de samenleving. Mvo is geen doel. Het is een proces om het constant beter te doen.


MKB Sociaal

MKB Sociaal - Samen een maatschappeiijke uitdaging!

Eekwal 24
8011 LD Zwolle

038 458 00 80

06 42 97 51 35

Sociaal naar Werk

Sociaal naar Werk is uw HR-partner en procesbegeleider voor ontslag, ziekmelding en social return. 

Vertrouwen, perspectief en werkgeluk, DAT is ons credo!

Van traditie naar transitie

MKB Sociaal realiseert de maatschappelijke uitdaging met:

MKB Sociaal is een onderdeel van MKB in Transitie

Deze website is milieuvriendelijk gebouwd!

Realisatie: Marcel van Jansen ©2023