Skip to main content

Bent u mkb-ondernemer en wilt u andere ondernemers helpen in de transitie naar sociale innovatie? Meld dan uw initiatief aan!

Kennissessies en trainingen

Kennissessies

Informatiesessie Sociale Innovatie

Van traditie naar transitie, waar staat u met sociaal ondernemerschap?

Wij gaan in op uw beeldvorming over het thema Sociale Innovatie en bewustwording.

De informatiesessie duurt van 14:00 tot 16:00 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deze kennissessie. U kunt zich inschrijven voor de sessies van januari, februari en maart 2023 (reservering) door u aan te melden via het contactformulier. Vermeld hierbij CODE INFORMATIESESSIE met de gewenste datum.


Ontwikkelsessie Sociale Innovatie

Van traditie naar transitie, waar wilt u heen met sociaal ondernemerschap?

Voor sociale innovatie is een veranderbehoefte nodig. Wij gaan in op uw oordeelsvorming over het thema Sociale innovatie en gedragsverandering.

MKB Sociaal doet dit vanuit een universeel toepasbaar denkraam, waarbij wordt gekeken welke veranderingen in de toekomst nodig zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Binnen de randvoorwaarden van uw onderneming. De sessie dient als opmaat voor de werk- en inspiratiesessie, maar ook zonder deze sessie krijgt u inzicht in welke effecten sociale innovatie heeft en de waarde die sociale innovatie creëert.

De ontwikkelsessie duurt van 12:00 tot 16:00 uur. De kosten bedragen eenmalig € 495 (2 deelnemers). U kunt zich inschrijven voor de sessies van januari, februari en maart 2023 (reservering) door u aan te melden via het contactformulier. Vermeld hierbij CODE ONTWIKKELSESSIE met de gewenste datum.

Deze sessie over sociale innovatie wordt u aangeboden door MKB Sociaal in samenwerking met de Structura-Groep.


Werk- en inspiratiesessie Sociale Innovatie

Als ondernemer wilt u zowel een helder beeld hebben van, als een helder oordeel hebben over de bedrijfsontwikkeling van uw onderneming. Hetzelfde geldt voor de persoonlijke ontwikkeling van uzelf, van collega’s, medewerkers en teams om u heen. Als u een goed besluit wilt nemen, zult u voortdurend moeten letten op de interactie tussen de bedrijfsontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Daarbij zijn het de mensen die het dagelijks proces bepalen en de ontwikkelingen dragen. Wij gaan in op uw besluitvorming over het thema Sociale Innovatie, loopbaanbegeleiding, bedrijfskundig advies en mvo-communicatie met een digitaal werk- en inspiratieboek.

MKB Sociaal heeft in samenwerking met de Structura-Groep een digitaal werk- en inspiratieboek voor MKB ondernemers ontwikkeld. Dit 'ontwikkelboek' bestaat uit een checklist van 9 vragen en geeft inspiratie voor een veranderplan. Beantwoordt u alle vragen met ja: dan heeft u een juiste balans tussen bedrijfs- en persoonlijke ontwikkeling. Beantwoordt u 1 of meer vragen met nee, dan ondersteunt dit werk- en inspiratieboek u in drie stappen hoe u de ontwikkelingen in uw onderneming beter richting kunt geven en probleemoplossend kunt werken.

De werk- en inspiratiesessie duurt van 10:00 tot 16:00 uur inclusief lunch. De kosten bedragen eenmalig € 895 (2 deelnemers). Het werk- en inspiratieboek krijgt u dan kosteloos. In deze interactieve werk- en inspiratiesessie presenteren wij u het ontwikkelboek. U kunt zich inschrijven voor de sessies van januari, februari en maart 2023 (reservering) door u aan te melden via het contactformulierVermeld hierbij CODE WERKENINSPIRATIESESSIE met de gewenste datum.

Deze sessie over sociale innovatie wordt u aangeboden door MKB Sociaal in samenwerking met de Structura-Groep.


Trainingen

Heeft u een zieke werknemer?

Dan komt er mogelijk veel op u af. Wat moet er bijvoorbeeld allemaal gebeuren?

Veel hierover is vastgelegd in de Wet verbetering Poortwachter, zoals bijvoorbeeld:

  1. Wat zijn de verplichtingen van werkgevers?
  2. Wat zijn de verplichtingen van werknemers?
  3. Welke stappen moeten er genomen worden?
  4. Wat als een werknemer onvoldoende meewerkt aan re-integratie?
  5. Wat als er sprake is van een arbeidsconflict?
  6. Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek en wat kun je er mee?
  7. Wat is een tweede-spoortraject en wanneer is dit verplicht?
  8. Wat als uw werknemer na 2 jaar nog steeds niet is hersteld?

Heeft u behoefte aan meer informatie hierover en antwoorden? U kunt zich inschrijven voor de training van januari, februari en maart 2023 (reservering) door u aan te melden via het contactformulierVermeld hierbij CODE ZIEKEWERKNEMER met de gewenste datum.

Deze training wordt u aangeboden door MKB Sociaal in samenwerking met Ad-NovaDe training kan individueel (kosteloos) of in groepsverband (De kosten bedragen eenmalig € 195)