MKB SOCIAAL - GA HIER NAAR DE CARRIEREHANDDRUK ® - SNELLE TRANSITIE NAAR NIEUWE BAAN OF BIJ PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

123 Sociale innovatie

  • Home
  • 123 Sociale innovatie

Wij willen u graag enthousiasmeren, dat het tijd is sociaal ondernemerschap en de transitie binnen uw onderneming en naar buiten toe (her)kenbaar te maken. De winst die u en uw medewerkers dit oplevert en wat MKB Sociaal in deze voor u kan betekenen.


MKB Sociaal maakt sociaal ondernemerschap en de transitie (herk)kenbaar met 123 Sociale Innovatie en bestaat uit 3 kennissessies vanuit een universeel toepasbaar denkraam.

U kunt kiezen uit één of meerdere kennissessies om te ontwikkelen naar waarde creatie (van traditie naar transitie):

  1. Informatiesessie Sociale Innovatie
  2. Ontwikkelsessie Sociale Innovatie
  3. Werk- en inspriatiesessie Sociale Innovatie

U krijgt inzicht in welke effecten sociale innovatie heeft (intern en extern) en de waarde die sociaal ondernemerschap creëert.


Direct investeren in maatschappelijk verantwoorde outplacement of verzuim? Ga hier naar De Carrièrehanddruk®. Snelle en landelijke transitie naar nieuwe baan of bij persoonlijke ontwikkeling.


Wij willen u graag enthousiasmeren, dat het tijd is sociaal ondernemerschap en de transitie binnen uw onderneming en naar buiten toe (her)kenbaar te maken


MKB Sociaal

MKB Sociaal - Samen een maatschappeiijke uitdaging!

Eekwal 24
8011 LD Zwolle

038 458 00 80

Sociaal naar Werk

Sociaal naar Werk is uw HR-partner en procesbegeleider voor ontslag, ziekmelding en social return. 

Vertrouwen, perspectief en werkgeluk, DAT is ons credo!

Van traditie naar transitie

MKB Sociaal realiseert de maatschappelijke uitdaging met:

MKB Sociaal is een onderdeel van MKB in Transitie

Deze website is milieuvriendelijk gebouwd!

Realisatie: Marcel van Jansen ©2023