MKB SOCIAAL - GA HIER NAAR DE CARRIEREHANDDRUK ® - SNELLE TRANSITIE NAAR NIEUWE BAAN OF BIJ PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

123 Sociale innovatie

  • Home
  • 123 Sociale innovatie

Wij willen u graag vertellen en enthousiasmeren, dat het tijd is sociale innovatie en sociaal ondernemerschap binnen uw onderneming naar buiten toe (her)kenbaar te maken. De winst die u en uw medewerkers dit opleveren en wat MKB Sociaal in deze voor u kan betekenen.


MKB Sociaal vertaalt sociale innovatie in het (dagelijks) proces en dient als opmaat voor onze werk- en inspiratiesessie met het Structura model.

Wij behandelen hier 3 vragen om te ontwikkelen naar waarde creatie:

  1. Wat doe je?
  2. Wat kan beter?
  3. Hoe gaat u dat doen?

U krijgt inzicht in welke effecten sociale innovatie heeft (binnen uw onderneming en naar buiten toe) en de waarde die sociaal ondernemerschap creëert.

MKB Sociaal - Samen een maatschappeiijke uitdaging!

Eekwal 24
8011 LD Zwolle

038 458 00 80

Sociaal naar Werk

Sociaal naar Werk is uw HR-partner en procesbegeleider voor ontslag, ziekmelding en social return. 


MKB Sociaal realiseert de maatschappelijke uitdaging met: