MKB SOCIAAL - GA HIER NAAR DE CARRIEREHANDDRUK ® - SNELLE TRANSITIE NAAR NIEUWE BAAN OF BIJ PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Onze projecten

  • Home
  • Onze projecten

team Beheer

In bedrijfsverzamelgebouwen is een blijvende behoefte aan representatie van ondernemers die daar gevestigd zijn. Team Beheer geeft gehoor aan deze behoefte en biedt kansen aan een doelgroep die te vaak aan de kant staat. Wij bieden structuur en dragen bij aan welbevinden en persoonlijke ontwikkeling. De bedrijven dragen daarmee bij aan ons (kostenneutraal) MVO beleid en worden toch op een representatieve manier vertegenwoordigd.

Team beheer kiest voor sociale innovatie en een interne jobcoach. Een interne jobcoach bij iedere ondernemer kan duurzame inzetbaarheid bevorderen. Team Beheer wordt hierbij ondersteund door Sociaal naar Werk.

Kom je team Beheer versterken? Reageer dan op deze werkplek.

Team Beheer

Sociaal Detacheringsbureau

Je wilt een toonbeeld zijn van goed werkgeverschap en een werknemer die te vaak aan de kant staat, langdurig inzetbaar maken. Het Sociaal Detacheringsbureau (SDB) zet in op welvaart, welzijn en zingeving voor juist die mensen die te vaak aan de kant staan. Denk aan armoede, schulden, diversiviteit of een arbeidsbeperking. 

SDB ondersteunt bij detachering, loonkostensubsidie en loonwaardebepaling. Ontzorgen is daarbij ons uitgangspunt.

Team Beheer

Eerste Hulp Bij Transities

Je wilt een gezond bedrijf opbouwen, een goede werkgever zijn en het verschil maken met sociale innovaties. In dit krachtenveld is het niet eenvoudig om een goede balans te vinden tussen welvaart, welzijn en zingeving. Dan is het niet verwonderlijk dat je soms het overzicht kwijtraakt. Maar wat doe je als groeipijnen de overhand nemen?

EHBT adviseert en ondersteunt bij het verduurzamen van bedrijfsprocessen. Ontzorgen is daarbij ons uitgangspunt.

Team Beheer

MKB Sociaal - Samen een maatschappeiijke uitdaging!

Eekwal 24
8011 LD Zwolle

038 458 00 80

Sociaal naar Werk

Sociaal naar Werk

Sociaal naar Werk is uw HR-partner en procesbegeleider voor ontslag, ziekmelding en social return. 


MKB Sociaal realiseert de maatschappelijke uitdaging met:

Sociaal naar Werk
Structura-Groep
MooiSaam