MKB SOCIAAL - GA HIER NAAR DE CARRIEREHANDDRUK® - SNELLE TRANSITIE NAAR NIEUWE BAAN OF BIJ PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

team Detachering - werkplezier en meer

Sociaal Detacheringsbureau

team Detachering

Je wilt een toonbeeld zijn van goed werkgeverschap en een werknemer die te vaak aan de kant staat, langdurig inzetbaar maken.

Team Detachering zet in op welvaart, welzijn en zingeving voor juist die mensen die te vaak aan de kant staan. Denk aan armoede, schulden, diversiviteit of een arbeidsbeperking.

Team Detachering ondersteunt bij detachering, loonkostensubsidie en loonwaardebepaling. Ontzorgen is daarbij ons uitgangspunt.

MKB Sociaal

MKB Sociaal - Samen een maatschappeiijke uitdaging!

Eekwal 24
8011 LD Zwolle

038 458 00 80

06 42 97 51 35

Sociaal naar Werk

Sociaal naar Werk is uw HR-partner en procesbegeleider voor ontslag, ziekmelding en social return. 

Vertrouwen, perspectief en werkgeluk, DAT is ons credo!

Van traditie naar transitie

MKB Sociaal realiseert de maatschappelijke uitdaging met:

MKB Sociaal is een onderdeel van MKB in Transitie

Deze website is milieuvriendelijk gebouwd!

Realisatie: Marcel van Jansen ©2023