MKB SOCIAAL - GA HIER NAAR DE CARRIEREHANDDRUK® - SNELLE TRANSITIE NAAR NIEUWE BAAN OF BIJ PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

team Beheer - Voor sfeer en meer

team Beheer

team Beheer

In bedrijfsverzamelgebouwen is een blijvende behoefte aan representatie van ondernemers die daar gevestigd zijn.

Team Beheer geeft gehoor aan deze behoefte en biedt kansen aan een doelgroep die te vaak aan de kant staat. Wij bieden structuur en dragen bij aan welbevinden en persoonlijke ontwikkeling. De bedrijven dragen daarmee bij aan ons (kostenneutraal) MVO beleid en worden toch op een representatieve manier vertegenwoordigd.

Team beheer kiest voor sociale innovatie en een interne jobcoach. Een interne jobcoach bij doorstroom kan duurzame inzetbaarheid bevorderen. Team Beheer wordt naast een interne jobcoach ondersteund door trajectbegeleiders van Sociaal naar Werk.

Kom je team Beheer versterken? Reageer dan op deze werkplek.

Wij leiden vakmensen op

MKB Sociaal

MKB Sociaal - Samen een maatschappeiijke uitdaging!

Eekwal 24
8011 LD Zwolle

038 458 00 80

06 42 97 51 35

Sociaal naar Werk

Sociaal naar Werk is uw HR-partner en procesbegeleider voor ontslag, ziekmelding en social return. 

Vertrouwen, perspectief en werkgeluk, DAT is ons credo!

Van traditie naar transitie

MKB Sociaal realiseert de maatschappelijke uitdaging met:

MKB Sociaal is een onderdeel van MKB in Transitie

Deze website is milieuvriendelijk gebouwd!

Realisatie: Marcel van Jansen ©2023